TISA: Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (en línia)


2019-06-18_màster_tisa

El Màster i la Diplomatura de Postgrau de Tècniques d’Investigació Social Aplicada [TISA] són una iniciativa conjunta de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, i del Col·legi de Politòlegs y Sociòlegs de Catalunya  (COLPIS).

El objectiu del Màster / Diplomatura de Postgrau es oferir una formació especialitzada de postgrau destinada al coneixement i ús de les tècniques de investigació en el campo de las ciències socials i humanitats, con una orientació aplicada i de professionalització.

El Màster (2 anys) i la Diplomatura (1 any) s’imparteix en format en línia i es dirigeix a las persones de parla hispana.

El TISA s’ofereix des de l’any 2003. El proper novembre del curs 2019-20 iniciarem la 17ª edició.

Més informació aquí: Vídeo del màster, web del màster i el correu electrònic: master.tisa@uab.es