Responsabilitats Acadèmiques i Institucionals:

Director of the Doctoral School UB. (2021-…)

Màrius Domínguez

Director of the Equality Unit as Delegate of the Rector. UB. (2021-…)

Núria Vergés

Vice-head of CIDERCRIT. Centro de Investigación en Derecho Crítico. (2019-…)

Dino Di Nella

Vice-head of FES. Federación Española de Sociología. (2017-…)

Màrius Domínguez

Director and Vice-head of Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial. (2015-…)

Irene Maestro 

Director of TIIFAMO Network. International research network of One parent Families. (2008-…)

Elisabet Almeda (2008-2011); Dino Di Nella (2012-2015; 2016-2019).

President of the Gender Equality Committee of the Law Faculty (University of Barcelona)

Núria Pumar (-…)

Member of the Gender Equality, Unit of the University of Barcelona

Núria Pumar (-…)

President of the Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere IIEDG (2017-2020).

Núria Pumar

Director of GEISPE Network. International Research Network on Gender and Penal System (2008-2020)

Elisabet Almeda

Vice-head of the Faculty of Economy UB. (2010-2017)

Màrius Domínguez

Director of GENCPOLIS. Xarxa sobre Gènere, Ciutadanies i Polítiques Socials. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. IIEDG. 2015-2017.

Vice-head of Department of Sociology and Analysis of the Organisations. UB (2014)

Núria Vergés

Director of Department of Sociology and Analysis of the Organisations. UB (2011-2013)

Elisabet Almeda


Direcció, Coordinació i Membresías de Xarxes Temàtiques i Programes Científics:


INCASI. International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities. 2016-2020.

UB Directed by Màrius Domínguez; Joaquim Joan Albalate; Elisabet Almeda; Ana Antonia Collado; Leon Freude; Rosa Ortiz ; Núria Vergés.


GEISPE Network. International Research Network on Gender and Penal System. 2008-2020.

Directed by Elisabet Almeda; Clara Camps; Anna Morero; Rosa Ortiz ; Núria Vergés.


TIIFAMO Network. International research network of One parent Families. 2008-… 

Directed by Dino Di Nella and Elisabet Almeda; Clara Camps; Anna Morero; Rosa Ortiz ; Núria Vergés.


The European Group for the Study of Deviance and Social Control.

Clara Camps Calvet


Historical Materialism Barcelona Scientific Committee

Clara Camps Calvet


FES. Federación Española de Sociología

Vicepresident: Màrius Domínguez; Cordinador de comitès i grups de treball: Clara Camps Calvet and Màrius Domínguez; Elisabet Almeda; Núria Vergés.


ACS. Associació Catalana de Sociologia 

Joaquim Joan Albalate; Màrius Domínguez; Elisabet Almeda; Núria Vergés.


GENCPOLIS. Xarxa sobre Gènere, Ciutadanies I Polítiques Socials. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. IIEDG. 2015-2017.

Directed by Elisabet Almeda; Clara Camps; Màrius Domínguez; Anna Morero; Rosa Ortiz ; Núria Pumar; Núria Vergés.


Seminari de Metodologia d’Investigació Feminista

Jordi Bonet ; Núria Vergés.


Instituto de Seguridad Social ‘Juan Luis Vives’ de la Universitat Carlos III

Núria Pumar 


Institut Sobiranies

Jordi Bonet 


CERCA. Research Association on Social Sciences

Núria Vergés


IIEDG. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. 2008-2020.

Directed by Núria Pumar ; Elisabet Almeda; Clara Camps; Màrius Domínguez; Leon Freude; Anna Morero; Rosa Ortiz; Núria Vergés.


PROSAR. Programa de Abordaje Remoto en Salud Mental “Operar es Vincular”. 2019- Elisabet Almeda; Dino Di Nella.


CIDERCRIT. Centro de Investigación en Derecho Crítico. 2019-….

Elisabet Almeda; Dino Di Nella.


(Darrera Actualització: 20/01/2021)