Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular Support for European Integration

22 NOVEMBRE 2005 “Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular Support for European Integration ” Cat. Juan Díez Medrano Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials, UB