(Català) On deixem al petit? Un estudi de l’oferta i la demanda de centres de primer cicle d’educació infantil a l’Estat espanyol i Catalunya

20 ABRIL 2005 “On deixem al petit? Un estudi de l’oferta i la demanda de centres de primer cicle d’educació infantil a l’Estat espanyol i Catalunya” Dra. María José González Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF