Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular Support for European Integration


22 NOVEMBRE 2005
“Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular Support for European Integration ”
Cat. Juan Díez Medrano
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials, UB