(Català) On deixem al petit? Un estudi de l’oferta i la demanda de centres de primer cicle d’educació infantil a l’Estat espanyol i Catalunya


20 ABRIL 2005
“On deixem al petit? Un estudi de l’oferta i la demanda de centres de primer cicle d’educació infantil a l’Estat espanyol i Catalunya”
Dra. María José González
Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF