Vés al contingut

Notícies

Crida al millor TFG i TFM d’estudis de teatre contemporani

22/03/2121
Fins al divendres 30 d'abril de 2021

 
El màster CRIC, el Grup de Recerca "Contemporary British Theatre Barcelona" i el Teatre Lliure impulsen la creació dels premis als millors TFG i TFM d’estudis de teatre contemporani, amb l'objectiu de fomentar la recerca en aquest àmbit dels estudis teatrals.
 
La convocatòria del Premi al millor Treball Final de Grau (TFG) d’estudis de teatre contemporani es dirigeix a tots els alumnes de la UB que hagin presentat durant el curs 2019-2020 un TFG que tracti sobre el teatre contemporani (des de la dècada de 1960 fins a l’actualitat) i que hagi estat qualificat amb una nota mínima de 9. Es reconeixerà el millor treball i es podran atorgar un màxim de dos accèssits.
 
D'altra banda. en aquesta primera edició, el Premi al millor Treball Final de Màster (TFM) sobre estudis de teatre contemporani està dirigit a l’alumnat del Màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals que hagi presentat durant el curs lectiu 2019-2020 el seu treball i hagi obtingut una nota mínima de 9. En aquesta primera convocatòria, de manera excepcional, s’acceptaran treballs defensats amb anterioritat, però en cap cas d’abans de gener de 2017. La temàtica dels treballs ha d’estar enfocada als estudis de teatre contemporani que s’emmarquin des de la dècada del 1850 fins a l’actualitat. Es reconeixerà la millor recerca i es contempla la possibilitat d’atorgar un accèssit.
 
Per a totes dues convocatòries, el termini de presentació dels originals finalitza el 30 d’abril de 2021. En el procés d’avaluació de les propostes rebudes es tindran en compte criteris com ara la rellevància i originalitat en el desenvolupament del treball, el marc teòric i conceptual, la coherència i el rigor metodològic, els resultats, conclusions i l’aportació que faci la recerca en aquest camp, així com la claredat i la correcció en l’expressió escrita.
 
L’organització d’aquesta primera edició de tots dos guardons ha comptat amb el suport de la Facultat de Filologia i Comunicació, el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de Barcelona i la Fundació del Teatre Lliure.