Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

15 de juny de 2021


S'aprova

 • Les normatives d’aplicació, memòria de verificació i pla d’estudis del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, dins del projecte CHARM-EU
 • La modificació de l’itinerari de doble titulació del grau en Administració i Direcció d’Empreses i Sociologia
 • La memòria i modificacions de verificació de diversos ensenyaments de grau i de màster

  Graus
  Filologia i Cultura Franceses
  Economia
  Màsters
  Gestió d'Emergències Extra hospitalàries
  Direcció Estratègica de Seguretat
  Ciències Actuarials i Financeres
  Mitjans, Comunicació i Diversitats
  Modificació
  Psicologia General Sanitària

 • La modificació del pla d’estudis d’ensenyaments de grau i de màster.

  Modificacions Graus
  Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment
  Infermeria (Sant Joan de Déu)
  Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
  Enginyeria Electrònica Telecomunicació
  Física
  Enginyeria Informàtica
  Infermeria
  Química
  Psicologia
  Empresa Internacional
  Aprovació plans de Màster
  Història Contemporània i Món Actual
  Entorns d'ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

 • L ’itinerari d’extinció següents:

  Graus
  Infermeria
  Màsters
  Història Contemporània i Món Actual
  Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Es ratifica la distribució de les beques de col·laboració per al curs 2021-2022

 • S'informa favorablement:

 • La programació del programa de doctorat de Bioinformàtica per al curs 2021-2022 i aprovar, si escau, la memòria de verificació.
 • La proposta d’ajornament de l'article 3 de la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona.

 

 
 
Espaiador