Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

27 de juliol de 2021


S'aprova

 • Els plans d’estudis dels ensenyaments de màster següents:
  • Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics
  • Gastronomia Sostenible
  • Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques
 • La modificació dels plans d’estudis dels ensenyaments de grau següents:
  • Ciències Polítiques i l'Administració
  • Comunicació Audiovisual
  • Gestió d'Informació i Documentació Digital
  • Informació i Documentació
 • Els itineraris d’extinció i modificació itineraris doble titulació dels ensenyaments de grau
 • L’itinerari d’extinció de l’ensenyament de màster Erasmus Mundus Mercats Globals, Creativitats Locals/Global Markets, Local
 • La memòria de verificació el màster Erasmus Mundus de Fotònica/ Erasmus Mundus master in Photonics
 • La modificació del calendari d'implantació del grau Gestió d'Informació i Documentació Digital

S'informa favorablement:

 • La modificació de la programació acadèmica següent:
  • Ensenyaments oficials del curs 2019/2020
  • Ensenyaments oficials del curs 2021/2022
  • Ensenyaments oficials del curs 2022/2023

 

 
 
Espaiador