Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

27 d'octubre de 2021


S'aprova

 • La modificació dels plans d’estudi dels ensenyaments de grau següents:
  • Biologia
  • Bioquímica
  • Biotecnologia
  • Ciències Ambientals
  • Ciències Biomèdiques
  • Enginyeria Informàtica
  • Enginyeria Biomèdica

   

 • El pla d’estudis i les modificacions dels ensenyaments de màster següents:

  Aprovacions:

  • Fotònica
  • Erasmus Mundus d'Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió (BeinPM)
  • Erasmus Mundus d'Innovació i 22 de juliol de 2021 Regulació en Química

Modificacions:

 • Comptabilitat i Fiscalitat
 • Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica
 • Lideratge i gestió dels serveis d'infermeria
 • Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Institucions i Economia Política
 • La modificació de la memòria de verificació de l’ensenyament de grau en Enginyeria Biomèdica
 • Les memòries de verificació i la modificació dels ensenyaments de màster següents:

  Aprovacions:

  • Erasmus Mundus de Sanitat Aqüícola
  • Electroquímica. Ciència i Tecnologia
  • Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química

Modificacions:

 • Comptabilitat i Fiscalitat
 • Comunicació Especialitzada
 • Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
 • Planificació Territorial i Gestió Ambiental
 • Química Teòrica i Modelització Computacional
 • La modificació de l’itinerari de doble titulació Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració


S'informa favorablement:

 • La modificació de la programació acadèmica dels Ensenyaments oficials del curs 2021-2022 i del curs 2022-2023.

 

 
 
Espaiador