Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

13 de desembre de 2021


S'aprova

  • La memòria de verificació dels ensenyaments del màster Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional
  • El pla d'estudis de l’ensenyaments de màster Erasmus Mundus de Sanitat Aqüícola/ Erasmus Mundus Master in Science in Health Management in Aquaculture
 

S'informa favorablement:

  • La modificació de la programació de títols del curs 2022-2023

 

 
 
Espaiador