Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

15 de març de 2022

 

S'aprova

 • Els plans d’estudi de Graus i les modificacions següents:
  • Graduat en Direcció i Gestió Gastronòmica del centre adscrit UNIBA
  • Grau en Economia
  • Modificació pla Grau en Criminologia
  • Modificació pla Grau en Química
  • Modificació d’itineraris de doble titulació dels graus Matemàtiques i Administració i Direcció d’Empeses
 • El pla d’estudis de màster i les modificacions següents:
  • Màster en Ciències i Tecnologies Quàntiques / Quantum Science and Technology
  • Màster en Ciències Actuarials i Financeres
  • Modificació del màster en Comunicació Especialitzada
 • Les memòria de verificació i les modificacions següents:
  • Màster Erasmus Mundus de Nanociència i Nanotecnologia
  • Modificació memòria màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
  • Modificació memòria màster en Recerca en Empresa
  • Modificació memòria màster en Activitat Física i Educació
  • Modificació memòria màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius
  • Modificació memòria màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

 

S'informa favorablement:

 • La programació acadèmica de graus i màsters del curs 2023/2024
  La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2022/2023
 • L’ampliació de l’oferta de places al Grau d’infermeria de la Universitat de Barcelona, 80 places al Campus Bellvitge i 60 places al Campus Clínic, per al proper curs 2022-2023 de forma condicionada a la confirmació per part de la Conselleria de Recerca i Universitats de la dotació específica addicional amb aquesta finalitat en els propers exercicis
 • La sol·licitud de desadscripció de l’Escola Universitària de Comerç i Distribució condicionada a que s’estructuri un calendari progressiu que garanteixi els drets de finalització de l’ensenyament dels estudiants actualment matriculats.

 

 
 
Espaiador