Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

19 de juliol de 2022

 

S'aprova

 • Els itineraris de doble titulació del grau en Estadística i Economia
 • Les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau i màster següents:

Graus

 • Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats
 • Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats (Centre Adscrit)
  Cinematografia
 • Geografia i Canvi Global

Màsters
 • Ciència i Tecnologia en Futbol
 • Biologia, Genòmica Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
 • Polítiques Públiques / Public Policy
 • El pla i les modificacions de l’ensenyament del màster Direcció Estratègica de Seguretat

 

 

S'informa favorablement:

 • La modificació de la programació de títols del curs 2023-2024

 

 
 
Espaiador