Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

2 de novembre de 2022

 

S'aprova

 • La modificació del pla d’estudis d’ensenyaments de grau següents:
  • Modificació pla d'estudis Grau Belles Arts
  • Grau Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 •  

 • La modificació d’itineraris de doble titulació d’ensenyaments de grau següents:
  • Doble Titulació Administració i Direcció d'Empreses i Química
  • Doble Titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses
  • Doble Titulació Dret i Criminologia
 • Les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster:
  • Memòria de verificació màster Assistència Gestió Emergències Extrahospitalàries
  • Memòria de verificació màster Ciència Dades Biomèdiques
  • Memòria de verificació màster Erasmus Mundus Ciberespai
  • Memòria de verificació màster Paleobiologia Registre Fòssil
  • Memòria de verificació màster Visió Ordinador
  • Modificació de la memòria màster en Aqüicultura
 •  

 • Els plans d’estudis de màster universitaris següents:
  • Ciències de Dades Biomèdiques
  • Modificació del pla en Aqüicultura


 

 


 

 
 
Espaiador