Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

15 de març de 2023

 

S'aprova

 • La modificació d’itineraris de doble titulació dels ensenyaments de grau següents:
  • Física i Matemàtiques
  • Matemàtiques i Enginyeria Informàtica
 • Els plans d’estudis d’ensenyaments de màster següents:
  • Ciència i Tecnologia en Futbol
  • Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
  • Paleobiologia i Registre Fòssil
 • La modificació dels plans d’estudis d’ensenyaments de màster següents:
  • Física Nuclear
  • Química de Materials Aplicada

S'informa favorablement

 • La modificació de la Programació de títols del curs 2023-2024
 • La programació de la de títols del curs 2024-2025
 • La Normativa d’adscripció i desadscripció de centres docents a la Universitat de Barcelona


 

 


 

 
 
Espaiador