Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

23 de maig de 2023

 

S'aprova

 • La modificació d’itineraris de la doble titulació de diversos ensenyaments de grau següent:
  • Doble Titulació Administració i Direcció d'Empreses i Química
 • Els plans d’estudis i la modificació de diversos ensenyaments de grau següents:

  Aprovació plans d’estudi

  • Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats
  • Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats
  • Cinematografia

Modificació plans d’estudi

 • Filosofia
 • Odontologia
 • Enginyeria de Materials
 • Enginyeria Química
 • Química
 • Empresa Internacional
 • Mestre d'Educació Infantil
 • Pedagogia
 • Treball Social
 • La memòria de verificació del màster universitari en Advocacia i Procura
 • els plans d’estudis i la modificació de diversos ensenyaments de màster següents:

  Aprovació plans

  • Assistència i Gestió de les Emergències Extrahospitalàries

  Modificació plans

  • Oceanografia i Gestió del Medi Marí
  • Física Nuclear
  • Química de Materials Aplicada
  • Química de Materials Aplicada
  • Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals /Global Markets, Local Creativities
  • Joventut i Societat
 

S'informa favorablement

La modificació de la Programació de títols del curs 2023-2024 i 2024-2025

La distribució de les beques de col·laboració amb departaments per al curs 2023-2024


 

 


 

 

 
Espaiador