Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

11 de desembre de 2020

S'aprova:

 • Els complements autonòmics corresponents a les retribucions addicionals per mèrits de gestió 2020 per al personal docent i investigador funcionari i contractat
 • Els complements autonòmics corresponents a les retribucions addicionals per complements autonòmics de recerca en transferència del coneixement i innovació per al personal docent i investigador funcionari
 • Els complements autonòmics corresponents a les retribucions addicionals per mèrits docents de l’any 2020 per al personal docent i investigador funcionari i contractat
 • Els complements autonòmics corresponents a les retribucions addicionals per mèrits de recerca valorats a la primera convocatòria de l’any 2020 per al personal docent i investigador funcionari
 • La constitució com a empresa de base tecnològica de la Universitat de Barcelona l’empresa AIGECKO TECHNOLOGIES S.L., i la participació de la Universitat, a través de la societat Cultura Innovadora i Científica UB S.L
 • El subministrament d’un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 Mhz amb destinació a la unitat de RMN de la Facultat de Farmàcia dels centres científics i tecnològics
 • L’expedient de contractació de les obres d’acabats i d’instal·lacions del nivell 5 del departament 8 de la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut
 • La pròrroga del contracte de transport del servei de bus del Campus Mundet i la despesa plurianual corresponent els anys 2021, 2022 i 2023
 • Els preus de matrícula dels cursos de postgrau següents:
  • Imatge en Medicina Maternofetal
  • Diploma d’Extensió en Direccio i Administració d’Empreses
  • Direcció i Administració d’Empreses MBA
 • CONVALIDAR l’addenda al conveni de col·laboració formalitzat en data de 19 d’octubre 2015 entre la Universitat de Barcelona i l’empresa coordinadora de gestión de ingresos s.a. per a la realització de la 33a edició del màster en hisenda autonòmica

Es dona per informada de la instrucció de la Gerència per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga del pressupost 2020 de la Universitat de Barcelona

 

 

  
Espaiador