Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

17 de desembre de 2021

S'aprova:

  • La distribució del pressupost del Consell Social per a l’exercici 2022.
  • L’oferta pública d’ocupació addicional del personal d’administració i serveis de 78 places de l’exercici 2021

    S'informa favorablement:

  • El Pressupost de l’exercici 2022 de la Universitat de Barcelona.
  • L'’encàrrec de gestió de la Universitat de Barcelona a la Fundació Bosch i Gimpera
  • El Conveni de cooperació entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres

 

Es ratifica:

  • El segon avançament del projecte TRUE (Transforming Universities towards Entrepreneurship). 

  
Espaiador