Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

09 de març de 2022

S'aprova:

 • La proposta d'incorporació de romanents genèrics 2018 o anteriors
 • La proposta d'incorporació de romanents afectats amb antiguitat igual o superior a 5 anys
 • L’expedient de contractació de prestació dels serveis de monitoratge d'activitats esportives del Servei d'Esports
 • L’expedient de contractació per al subministrament de les llicències de Adobe Acrobat Pro DC i Adobe Creative Cloud per a la Universitat i entitats del grup
 • L’expedient de contractació del subministrament de les llicencies de Sophos Central Intercept X Advanced with XDR i Sophos Home Commercial Edition per la universitat
 • La convalidació de la pròrroga extraordinària de serveis de l'Agència de viatges Atlanta, des de l’1 de febrer de 2022 fins a l’inici de l’execució del nou acord marc de viatges el contracte de servei de gestió i assistència en viatges per a la Universitat de Barcelona
 • L’expedient de contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una bioimpressora 4D guiada per làser per a la producció de medicament de teràpies avançades
 • L’expedient de contractació del servei de defensa judicial de la Universitat de Barcelona
 • La renovació del contracte d'arrendament de diversos locals a l'edifici Gran Via, núm. 582, de Barcelona
 • L’expedient de contractació de subministrament de 12 automòbils a títol d’arrendament per al servei de vehicles de la Universitat de Barcelona
 • L'informe d'Oferta Pública d'Ocupació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona, exercici 2022
 • La proposta de Convocatòria de beques de col·laboració primavera 2022
 • Els complements autonòmics de recerca corresponents a la primera convocatòria 2021 de professorat funcionari
 • La modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de Barcelona
 • Les tarifes següents:
  Exercici 2022 anuals:
  • Esmena d'errades tarifes aprovades amb el pressupost 2022
  • Altres-Armariets
  • CRAI-Préstec bibliotecari
  • Sales de dissecció
   Curs 2021-2022
  • Escola d'Idiomes Moderns (EIM)
  • Estudis Hispànics
   Curs 2022/2023
  • Estudis Hispànics
  • Ús d'instal·lacions-Edifici El Carme (Badalona)
  • Col·legi Major Penyafort-Montserrat

  S'informa favorablement:

 • Els Comptes Anuals 2020 de la Universitat de Barcelona
 • La concessió demanial d'edificis i espais de la Diputació de Barcelona a la Universitat de Barcelona. Conveni regulador de les condicions general d'ús
 • La qualificació dels Hospitals següents:
  • Hospital Universitari de la UB Sagrat Cor
  • Hospital Universitari Associat a la UB del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • La proposta de separació de la Universitat del Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

Es dona per informada:

 • De la pròrroga de l'Acord Marc de serveis llibres de la Universitat de Barcelona
 • De l'Acord Marc destinat a la contractació del subministrament de material, instruments i equipaments de laboratori i altres productes necessaris per a la recerca i la docència
 • De l'Acord Marc pels serveis de correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial
 • Del Pla General d'Activitats i de les del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 

  
Espaiador