Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

30 de novembre de 2022

S'aprova:

 • Els criteris per a l’elaboració del pressupost 2023 de la Universitat de Barcelona
 • L'expedient de contractació per a la modificació del contracte subministrament de paper de fibra reciclada i paper de fibra verge a les unitats de la Universitat de Barcelona (expedient 2022/218)
 • L’expedient de contractació per a la substitució de tubs fluorescents per altres de tecnologia LED a diversos edificis de la Universitat de Barcelona, Lots 1 i 5 (expedient 2022/275)
 • Ll’expedient de contractació per a la pròrroga dels lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona (2017/23)
 • L’expedient de contractació del servei de tracte successiu dels controls sanitaris dels animals allotjats i dels controls microbiològics ambientals als estabularis dels centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona (expedient 2022/230)
 • L’expedient de contractació per al subministrament de llicències Microsoft
 • L’expedient de contractació dels serveis de seguiment longitudinal de la mostra de nens del projecte “quality preschool for ghana"
 • Autorizar el pagament als socis dels projecte europeu Exit
 • Autorizar la incorporació dels romanents 2022 a l’exercici 2023 del Programa d’ajut temporal a professorat desplaçat per la invasió d’Ucraïna
 • El reconeixement dels trams autonòmics de recerca del PDI Funcionari de la primera convocatòria 2022
 • El reconeixement dels trams autonòmics de recerca del PDI Contractat que han obtingut l’avaluació positiva com a conseqüència de l’estimació del recurs d’alçada presentat, al resultats de la primera convocatòria 2022
 • El reconeixement dels trams autonòmics de docència del PDI funcionari i laboral, condicionat a la proposta favorable del Consell de Govern de 14 de desembre
 • El reconeixement del complements autonòmic des de docència i recerca del professor Marcel Guardia Munarriz
 • La convocatòria de contractes de Formació de Personal Investigador predoctoral (PREDOCS-UB)

 

Es dona per iinformada:

 • De l’avançament del crèdit de la primera anualitat dels projectes PID amb resolució provisional per a la contractació de personal

 

  
Espaiador