Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica extraordinària

 
 

25 de maig de 2022

S'aprova:

  • L’ampliació de l'oferta pública d'ocupació addicional del PAS d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

 

 

  
Espaiador