Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

25 de març de 2022

S'aprova:

  • En les operacions de tancament de l’exercici 2021, la incorporació de 500.000 euros a l’exercici 2022 per dotar un programa d’ajut temporal a professorat desplaçat per la invasió d’Ucraïna, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria. 

  
Espaiador