Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

22 d'octubre de 2020

 

S'aprova:

 • La modificació de la programació de títols del curs 2021-2022
 • La pròrroga de la concessió de domini públic atorgada per la Universitat de Barcelona a la Fundació Parc Científic de Barcelona del solar situats en la franja sud del Parc de Bederrida en el sector comprès entre els carrers Pascual i Vila, Martí Franquès i Baldiri Reixac de Barcelona, i de l'edifici Hèlix, construït en aquest solar.
 • La constitució, com a empresa de base tecnològica de la Universitat de Barcelona a Reveal Genomics, S.L., i la participació de la Universitat, a través de la societat Cultura Innovadora i Científica SL
 • El tancament de l’exercici 2019 i els estats financers de les entitats dependents de la Universitat de Barcelona següents:
  • Parc Científic de Barcelona
  • Institut de Formació Contínua de la UB, IL3
  • Fundació Bosch i Gimpera
  • Fundació Josep Finestres
  • Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
  • Fundació Montcelimar
  • Fundació Pedro Pons
  • Fundació Guasch i Coranty
  • Fundació Amigó i Cuyàs
  • Cultura Innovadora i Científica SL