Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

6 de maig de 2021

 

S'aprova:

 • Els comptes anuals auditats de l’exercici 2019 de la Universitat de Barcelona.
 • La modificació de la programació acadèmica següent:
  • Ensenyaments oficials del curs 2021-22
  • Ensenyaments oficials del curs 2022-23
 • Els Estatuts de l’Associació de Desenvolupadors de Tecnologia amb Acreditació TECNIO
 • La proposta de nomenament del Sr. Jordi Garriga Puig, com a patró en representació del Consell Social a les fundacions següents:
  • Fundació Universitària Agustí Pedro Pons
  • Fundació Montcelimar
 • Els nomenaments de consellers a les Comissions del Consell Social següents:
  Comissió Acadèmica del Consell Social:
  • Sr. Joan Busquet Duran
  • Sr. Carlos de Pablo Torrrecilla
  • Sr. Jordi Garriga Puig

Comissió de Recerca del Consell Social:

  • Dr. Ernest Abadal Falguera