Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

17 de juny de 2021

 

S'aprova:

 • El Pressupost 2021 de la Universitat de Barcelona, de forma condicionada a que el Govern de la Generalitat autoritzi els costos de personal respectius
 • La programació per al curs 2021-2022 del programa de doctorat de Bioinformàtica interuniversitari amb la participació de la Universitat de Barcelona
 • L’ajornament de l’aplicació de l’article 3 de la Normativa de permanència per als estudiants de la Universitat de Barcelona que cursen ensenyaments de grau i màster durant el proper curs 2021/2022.
  Recomanar que en aquest període els centres docents revisin i analitzin el sistema de seguiment i orientació dels estudiants amb baix rendiment acadèmic, i al vicerectorat de política Acadèmica i Qualitat que estudiï alternatives de modificació normativa si escau
 • El nomenament del Sr. Francesc Almendros Viladerrams com a
  • Patró de la Fundació Montcelimar en substitució del Sr. Jordi Garriga Puig
  • Membre de la Comissió Acadèmica del Consell Social
 • La renovació del nomenament de la Sra. Sra. Núria Aymerich com a patrona de les fundacions següents
  • Institut de Formació Contínua (IL3)
  • Fundació Solidaritat de la UB
  • Fundació Josep Finestres
 • La renovació del nomenament del Sr. Francesc Boada com a patró de les fundacions següents
  • Fundació Institut de Formació Contínua (IL3)
  • Fundació Josep Finestres