Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

22 de desembre de 2022

S'aprova:

 • El Pressupost 2023 de la Universitat de Barcelona, de forma condicionada a que el Govern de la Generalitat autoritzi els respectius costos de personal.
  D’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria amb l’aprovació del pressupost s’incorpora:
  • La seva formulació en pressupost per programes
  • Les Bases d’Execució del Pressupost 2023
  • El Pressupost del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona 2023, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria
 • La modificació de la Programació de títols del curs 2023-2024
 • La participació de la Universitat de Barcelona en la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
 •  

S'informa favorablement:

 • La creació de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Barcelona