Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

15 de juny de 2023

S'aprova:

  • La regulació del professorat substitut i el seu règim retributiu
  •