Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

24 de maig de 2023

S'aprova:

  • La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2023/2024
  • La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2024/2025
  • Els criteris i la distribució de les beques de col·laboració per al curs 2023-2024
  • El canvi de denominació del centre adscrit Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA), que passa a denominar-se BARCELONA CULINARY HUB
  • Nomenar la Sra. Isolda Ventura, com a representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona al Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
  •