Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

20 de juliol de 2023

S'aprova:

 • La modificació dels articles indicats dels estatuts i respectiu text refós dels estatuts de les entitats del Grup de la Universitat de Barcelona següents:
  • Fundació Parc Científic de Barcelona
  • Fundació Institut de Formació Contínua de la UB, IL3
  • Fundació Bosch i Gimpera
  • Fundació Josep Finestres
  • Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
  • Fundació Montcelimar
  • Fundació Pedro i Pons
  • Fundació Guasch Coranty
  • Fundació Amigó Cuyàs
 • El tancament de l’exercici 2022 i els estats financers de les entitats dependents de la Universitat de Barcelona següents:
  • Fundació Parc Científic de Barcelona
  • Fundació Institut de Formació Contínua de la UB, IL3
  • Fundació Bosch i Gimpera
  • Fundació Josep Finestres
  • Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
  • Fundació Montcelimar
  • Fundació Pedro i Pons
  • Fundació Guasch Coranty
  • Fundació Amigó Cuyàs
  • Cultura Innovadora i Científica SL
 • La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2024/2025
 • La proposta de la programació per al curs 2025-2026 dels ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat de Barcelona
 • La sol·licitud per a la incorporació de la Universitat de Barcelona a la Global University Network for Innovation (GUNI)
 • El nomenament del Sr. Joan Mora, patró de la Fundació Bosch i Gimpera
 • El nomenament del Sr. Joan Corominas com a representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona, al Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Es ratifica

 • Les modificacions dels articles 23 i 28 dels Estatuts del Consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona

 •