EspaiadorConsell Social Reunions
Espaiador
Espaiador
Comissió de Recerca
 

5 de juliol de 2021

S'informa favorablement:

  • Informar sobre la constitució com a Empresa de Base Tecnològica de la Universitat de Barcelona a l’empresa NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L. i les condicions del contracte de llicència amb la Universitat.