EspaiadorConsell Social Reunions
Espaiador
Espaiador
Comissió de Recerca
 

5 d'octubre de 2020

S'informa favorablement:

  • La participació de la UB, a través de CIC UB, SL, en el capital social de la societat REVEAL GENOMICS S.L.,