EspaiadorConsell Social Reunions
Espaiador
Espaiador
Comissió de Recerca
 

5 de juliol de 2022

S'informa favorablement:

  • La constitució com a EBT de la Universitat de Barcelona de l’empresa VIRMEDEX VIRTUAL EXPERIENCES, S.L