català
abreviatura
s. v.
desenvolupament
sub voce (‘a l’entrada’ [en els diccionaris])
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
biblioteconomia i documentació
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina