castellà
símbolo
S
desarrollo
sur
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
català
símbol
S
desenvolupament
sud
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
S
expansion
south
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina