M. Hble. Sra.espaiMolt Honorable Senyora
 
Abreviació M. Hble. Sra.
Desenvolupament Molt Honorable Senyora
Observacions És preferible M. H. Sra.
Categoria gramatical f (nom femení)
Àrees temàtiques ADM (Llenguatge administratiu)
Taules temàtiques TP (Tractaments protocol·laris)
Tipus d’abreviació abreviatura