català
abreviatura
veg.
desenvolupament
vegeu
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
biblioteconomia i documentació
És preferible v.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina