català
abreviatura
n. b.
desenvolupament
advertiu-ho bé (nota bene)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
És preferible NB
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina