castellà
símbolo
Db
desarrollo
dubnio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Db
desenvolupament
dubni
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Db
expansion
dubnium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 22-2-2022
Impressió de la pàgina