català
símbol
C/m2
desenvolupament
coulomb per metre quadrat
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències
unitats de mesura
Unitat de densitat de flux elèctric del sistema internacional (unitat SI derivada)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina