català
símbol
C/kg
desenvolupament
coulomb per kilogram
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències (general)
unitats de mesura
Unitat d’exposició del sistema internacional (unitat SI derivada)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina