Bespaibel
 
Abreviació B
Desenvolupament bel
Observacions Unitat de relació entre dues potències, especialment acústiques. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1 B = (1/2) ln 10 (Np))
Categoria gramatical m (nom masculí)
Àrees temàtiques CIE (Ciències (general))
Taules temàtiques UN (Unitats de mesura)
Tipus d’abreviació símbol