català
símbol
B
desenvolupament
bel
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències
unitats de mesura
Unitat de relació entre dues potències, especialment acústiques. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1 B = (1/2) ln 10 (Np))
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina