català
símbol
Å
desenvolupament
àngstrom
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències (general)
unitats de mesura
Unitat de longitud d’ona d’una radiació. Unitat no recomanada per l’SI (1 Å = 10–10 m)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina