català
símbol
b
desenvolupament
barn
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències (general)
unitats de mesura
Unitat de superfície. Unitat no recomanada per l’SI (1 b = 10–28 m2)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina