Χespaikhi
 
Abreviació Χ
Desenvolupament khi
Observacions Vint-i-dosena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Categoria gramatical f (nom femení)
Àrees temàtiques CIE (Ciències (general))
Taules temàtiques LG (Lletres gregues)
Tipus d’abreviació símbol