anglès
acronym
MLA
expansion
Modern Language Association
category
noun
thematic area
languages
academic and professional organisations
català
sigla
MLA
desenvolupament
Associació de Llengües Modernes
categoria
nom femení
àrea temàtica
filologia
associacions acadèmiques i professionals
Darrera actualització: 16-3-2022
Impressió de la pàgina