català
sigla
APA
desenvolupament
Associació Americana de Psicologia
categoria
nom femení
àrea temàtica
psicologia
associacions acadèmiques i professionals
anglès
acronym
APA
expansion
American Psychological Association
category
noun
thematic area
psychology
academic and professional organisations
Darrera actualització: 16-3-2022
Impressió de la pàgina