anglès
acronym
ASA
expansion
American Sociological Association
category
noun
thematic area
social sciences
academic and professional organisations
català
sigla
ASA
desenvolupament
Associació Americana de Sociologia
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències socials
associacions acadèmiques i professionals
Darrera actualització: 16-3-2022
Impressió de la pàgina