CD-Respaidisc compacte enregistrable (compact disc recordable)
 
Abreviació CD-R
Desenvolupament disc compacte enregistrable (compact disc recordable)
Categoria gramatical m (nom masculí)
Àrees temàtiques INF (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Taules temàtiques IN (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Tipus d’abreviació sigla