CD-RWespaicompact disc rewritable (‘disc compacte reenregistrable’)
 
Abreviació CD-RW
Desenvolupament compact disc rewritable (‘disc compacte reenregistrable’)
Categoria gramatical n (nom)
Àrees temàtiques INF (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Taules temàtiques IN (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Tipus d’abreviació sigla